Biləsuvar rayonu. Ərazisi - 1360 km2. Əhalisinin sayı - 105,1 min nəfər. Yaşayış məntəqələrinin sayı - 1 şəhər və 25 kənd. Əhali sıxlığı – 72 nəfər/km2. Iqtisadi rayon - aran (iqtisadi rayonu). Nəqliyyat vasitəsinin kodu - 12. Telefon kodu – 2529-5-xx-xx. Poçt kodu (Mərkəzi PŞ) - AZ 1300. Biləsuvar rayonu Azərbaycan Respublikasının zəngin tarixi keçmişi olan ərazilərdən biridir. Biləsuvarın qədimliyini sübut edən 10 arxeoloji abidə və orta əsrlərə aid olan memarlıq abidəsi olan Şəhriyar qalası hələ də öz tədqiqatlarını gözləyir. 1288-1290-cı illərdə Qızıl Ordu qoşunlarının Azərbaycana hücumu zamanı Elxani hökmdarı Arqun xanım (1282-1291) hərbi düşərgəsi Biləsuvarda idi. Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının ikinci cildində Biləsuvar rayonu haqqında verilmiş məlumatda qeyd edilir ki, "Biləsuvar, Piləsuvar - Azərbaycanda şəhər tipli orta əsr yaşayış məntəqəsidir. İran tarixçisi Həmdullah Qəzvininin məlumatına görə Biləsuvaı X əsrdə Büveyhi əmiri Piləsuvar saldırmışdır". XIV əsr feodal çəkişmələri nəticəsində tənəzzülə uğrayan Biləsuvar şəhəri 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsinə əsasən iki hissəyə bölündükdən sonra bir hissəsi İranda qalmışdır. Rusiya imperiyası daxilin-də qalan hissəsinin əhalisi 1914-cü ildə Rusiya imperiyası cənub sərhədlərini keçilməz etdikdən sonra səhəddən 20-40 km kənarda ruslar üçün salınmış yaşayış məntəqələrinə və digər ərazilərə köçürülmüşdür. Nəticədə vaxtilə Rusiyadan köçürülmüş əhalinin məskun-lşdığı Puşkin qəsəbəsi mərkəz olmaqla 1930-cu ildə Biləsuvar rayonu təşkil edilmişdir. 1938-ci ildə Biləsuvar adı dəyişdirilərək Puşkin rayonu adlandırılmışdır. 1963-cü ildə ərazisi Cəlilabad rayonu ilə birləşdirilmiş, 1964-cü ildən isə yenidən müstəqil rayon olmuşdur. SSRİ dövləti dağıldıqdan sonra 1991-ci ildən onun tarixi adı özünə qaytarılaraq Biləsuvar adlandırılmışdı. Sabir Nəsiroğlu adlı müəllifdən şərq aləminin tarixini və mədəniyyətini öyrənən "Həmşəhri" cəmiyyəti tərəfindən nəşr olunmuş "Sehrli diyarın sirri" adlı qısaldılmış tarixi monoqrafiyasında və "Həməşəradan gələn səslər" kitabında Biləsuvarın taixi ilə bağlı maraqlı məlumatlar çoxdur. Müəllif tarixi mənbələrə istinad edərək yazır ki, Muğanda xəzərlər, massagetlər və s. tayfalarla yanaşı bilyər və suvarlar da yaşamışdır. O, belə bir nəticəyə gəlir ki, Biləsuvar iki tayfanın - bolqar və suvarların cəmlənib düşmən qarşısında qəhrəmancasına vuruşduğu yer mənasını verir. Daha sonra müəllif qeyd edir ki, "Atlı əsgərlərin və çaparların keçid yeri" toponimi Biləsuvarın toponiminə uyğun gəlir. Biləsuvar toponimin "Belə", "Su", "Var" sözlərindən yarandığını qeyd edənlər də var. Yerli əhali də bu fikrə daha çox üstünlük verir. Bu gün Biləsuvar müstəqil Azərbaycanın inkişaf etmiş yaşayış məntəqələrindən sayılır. Biləsuvar rayonu-nun ərazisi Muğan düzünün cənub-qərb və cənub hissəsini tutur. Ərazisi şimaldan İmişli rayonu ilə 53 km, şimal-qərbdən Saatlı rayonu ilə 23 km, Sabirabad rayonu ilə 20 km, şərqdən Salyan rayonu ilə 23 km, Neftçala rayonu ilə 4 km, cənubdan Cəlil-abad rayonu ilə 54 km, qərbdən isə İran İslam Republikası ilə 64 km məsafədə həmsərhəd olmaqla, ümumi sərhəd dairə-sinin uzunluğu 241 km-dir. Biləsuvar beynəl-xalq gömrük keçid məntəqəsi rayon ərazisində yerləşir. Rayonun ərazisi 1360 kv. kilometrdir. Tarixi araşdırmalar göstərir ki, Biləsuvar rayonunun ərazisindən keçən indiki Bolqar çayı kimi tanınan Biləsuvar çayı bir neçə adla adlandırılmışdır. İran ərazisində bu çayı cürbəcür - Şənbəçay, Adnabazarçay, Bəylər çayı, Şirinsu, Qələbə çayı və s. kimi adlandırmışlar. Amma rəsmi xəritələrdə bu çayın adı həmişə Bolqar çayı kimi göstərilir.
» » Prezidentə dəstək məktubu-Biləsuvarlı gənc xanım Hüseynzadə Səbinə Tehran qızı

Prezidentə dəstək məktubu-Biləsuvarlı gənc xanım Hüseynzadə Səbinə Tehran qızı       Hörmətli cənab Prezident!

    Dünyada misli görünməmiş dəhşətli Xocalı soyqırımına müdrik xalqımızın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdan ulu öndərimiz Heydər Əliyev tərəfindən ilk dəfə hüquqi qiymət verildi. Siz isə Ümummilli Liderimizin layiqli davamçısı kimi dünya liderləri tərəfindən qəbul edilən və dəyərləndirilən siyasətinizlə Xocalı soyqırımını Beynəlxalq müstəvidə tanıtmağa nail oldunuz.
     
   Cənab Prezident, Sizin məhz 26 fevral Xocalı soyqırımı günündə yerli və xarici KİV nümayəndələri ilə təşkil etdiyiniz konfransı yüksək qiymətləndiririk. Sizin siyasi kursunuzu özünə əsas amal seçən bir gənc olaraq çıxışınızı sona qədər izlədim. Siz yenə də hamının heyrətinə səbəb olan cavablarınızla bütün siyasi iradənizi bir daha ortaya qoyaraq təxribat xarakterli və əsassız ittihamları dəlil və sübutlarınızla dəf etdiniz.

   Möhtərəm Prezident, biz Biləsuvar gəncləri də Sizin ətrafınızda sıx birləşmişik. Sizin 17 ildən çox davam edən hakimiyyətiniz dövründə Azərbaycan regionun ən qüdrətli dövlətinə çevrilib. Sizin siyasi kursunuzun nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan bütün dünyada yüksək nüfuza və söz sahibinə malikdir.
Cənab Prezident, biz gənclər Sizin rəhbərliyinizlə bundan sonra da dayanmadan inkişaf edən qüdrətli və suveren Azərbaycanın rifahı üçün bütün qüvvəmizi səfərbər edəcək, ətrafınızda sıx birləşəcəyik.

     Allah Sizi və ailənizi qorusun!

      Hörmətlə,
      Hüseynzadə Səbinə Tehran qızı               
      Azərbaycan Respublikası, Biləsuvar şəhəri.
torpaq
   Şərhlər: 0
Şərh yaz

  • MƏDƏNİYYƏT
  • IDMAN
  • HƏRBİ
  • KRİMİNAL